Gravit Needles

http://gravitneedles.com/product/gravit-cartridges-needles.html http://gravitneedles.com/product/gravit-cartridges-needles.html

Gravit

Tất cả phần nhựa trên sản phẩm đều được làm từ nhựa nguyên sinh CHỈ ĐỊNH sử dụng trong y tế. Được thiết kế cấu trúc chính xác khi vận hành, HOÀN TOÀN không lắc về các phương. Lực đẩy của kim phụ thuộc vào phốt silicon tạo ra lực đàn hồi CHÍNH XÁC khi trực tiếp đẩy mực xuống lớp hạ bì và ngăn mực tràn vào máy

Xem thêm

Gravit Cartridges Needles

Size Kim

Về chúng tôi

Artist


Please feel free to contact us! We sincerely value each & every single one of our customers and promise to get back within 24-48 hours.

TrueArt Irons USA 

Renton, WA 98056 

 

For questions about your order:   gravitsupportteam@trueartirons.com 

For general questions & inquries:  info@trueartirons.com

For inquiries on joining our team as an official TrueArt Irons distributor:  partners@trueartirons.com

For interests on supporating our brand, values, products as our official TrueArt sponsored artist: proteam@trueartirons.com