Gravit Needles

0 cart-t
http://gravitneedles.com/product/gravit-cartridges-needles.html http://gravitneedles.com/product/gravit-cartridges-needles.html

Gravit

Tất cả phần nhựa trên sản phẩm đều được làm từ nhựa nguyên sinh CHỈ ĐỊNH sử dụng trong y tế. Được thiết kế cấu trúc chính xác khi vận hành, HOÀN TOÀN không lắc về các phương. Lực đẩy của kim phụ thuộc vào phốt silicon tạo ra lực đàn hồi CHÍNH XÁC khi trực tiếp đẩy mực xuống lớp hạ bì và ngăn mực tràn vào máy

Xem thêm

Đăng ký thành viên