0 cart-t
asiannho3404387x275-9251.jpg asiannho3404387x275-9251.jpg

JAPANESE STYLE SET

Giá
Liên hệ

JAPANESE STYLE SET

20 CÂY/HỘP  TRONG 10 SIZE

MỖI SIZE  2PCS

(RL)   1203RL - 1209RL - 1213RL - 1218RL

------------------------------------------------------
(RS)   1209RS

------------------------------------------------------
(RM)  1209RM - 1209RM - 1223RM

------------------------------------------------------

(M1) 1211M1 - 1215M1

 

 

.
Size:
Số Lượng
-+
+ Chọn sản phẩm

JAPANESE STYLE SET

 

SHADER GREY WASHING FOR JAPANESE STYLE

Kim GRAVIT thực hiện cho shader phải là loại kim được thiết kế đúng với kỹ thuật cho đi bóng 

Kim shader của JAPANESE STYLE có 2 loại trong một hộp đó là M1 và RM

M1 : dùng  ke biên góc làm mảng bóng khuất 

RM :  chuyên dùng cho thao tác đánh bóng  có diện tích phủ bề rộng

RM & M1 chuyên cho thao thác Back & Grey với thông số kỹ thuật kim như sau : 

Phi kim 12 (Đường kính)  0.35mm -  Taper ( độ nhọn ) 2.0mm 

Giúp đánh mảng bóng giảm tải sát thương sâu kim, nhằm tạo độ phủ mịn màn

 

 

 

 

LINER FOR JAPANESE STYLE 

Kim GRAVIT thực hiện cho Liner phải là loại kim được thiết kế đúng với kỹ thuật cho nét

Kim Liner của JAPANESE STYLE có các loại trong một hộp đó là (RL)   1203RL - 1209RL - 1213RL - 1218RL

Kim Liner được thế kế với thông số như sau :

Phi kim 12 (Đường kính)  0.35mm -  Taper ( độ nhọn ) 3.5mm  (đầu kim không quá chụm)

Giúp thực hiện nét rõ ràng liền mạch và dễ dàng tạo ra nét thanh nét đậm của thao tác nhằm đảm bảo được lớp mực sáng 

 

 

WORKING FOR COLOR 

Kim GRAVIT  thực hiện cho Color phải là loại kim được thiết kế đúng với kỹ thuật cho thao tác vào màu sắc

Kim Color của JAPANESE STYLE có 2 loại trong một hộp đó là M1 và RM

M1 : dùng  ke biên góc làm mảng màu góc nhỏ 

RM :  chuyên dùng cho thao tác nhòi màu sắc có diện tích phủ bề rộng

RM & M1 chuyên cho thao thác vào màu sắc với thông số kỹ thuật kim như sau : 

Phi kim 12 (Đường kính)  0.35mm -  Taper ( độ nhọn ) 3.0mm  

Kim được thiết kế có Texture ( các hạt nhám li ti ) trên phần độ nhọn của kim 

Giúp dẫn mực nhòi màu sắc xuống lớp da nhanh hơn và phủ được độ dầy màu lên lớp trên của lớp hạ bì 

Giúp luôn sáng về màu sắc khi hoàn thiện tác phẩm khi da tải tạo hoàn toàn 

Thông số

JAPANESE STYLE SET

 

SHADER GREY WASHING FOR JAPANESE STYLE

Kim GRAVIT thực hiện cho shader phải là loại kim được thiết kế đúng với kỹ thuật cho đi bóng 

Kim shader của JAPANESE STYLE có 2 loại trong một hộp đó là M1 và RM

M1 : dùng  ke biên góc làm mảng bóng khuất 

RM :  chuyên dùng cho thao tác đánh bóng  có diện tích phủ bề rộng

RM & M1 chuyên cho thao thác Back & Grey với thông số kỹ thuật kim như sau : 

Phi kim 12 (Đường kính)  0.35mm -  Taper ( độ nhọn ) 2.0mm 

Giúp đánh mảng bóng giảm tải sát thương sâu kim, nhằm tạo độ phủ mịn màn

 

 

 

 

LINER FOR JAPANESE STYLE 

Kim GRAVIT thực hiện cho Liner phải là loại kim được thiết kế đúng với kỹ thuật cho nét

Kim Liner của JAPANESE STYLE có các loại trong một hộp đó là (RL)   1203RL - 1209RL - 1213RL - 1218RL

Kim Liner được thế kế với thông số như sau :

Phi kim 12 (Đường kính)  0.35mm -  Taper ( độ nhọn ) 3.5mm  (đầu kim không quá chụm)

Giúp thực hiện nét rõ ràng liền mạch và dễ dàng tạo ra nét thanh nét đậm của thao tác nhằm đảm bảo được lớp mực sáng 

 

 

WORKING FOR COLOR 

Kim GRAVIT  thực hiện cho Color phải là loại kim được thiết kế đúng với kỹ thuật cho thao tác vào màu sắc

Kim Color của JAPANESE STYLE có 2 loại trong một hộp đó là M1 và RM

M1 : dùng  ke biên góc làm mảng màu góc nhỏ 

RM :  chuyên dùng cho thao tác nhòi màu sắc có diện tích phủ bề rộng

RM & M1 chuyên cho thao thác vào màu sắc với thông số kỹ thuật kim như sau : 

Phi kim 12 (Đường kính)  0.35mm -  Taper ( độ nhọn ) 3.0mm  

Kim được thiết kế có Texture ( các hạt nhám li ti ) trên phần độ nhọn của kim 

Giúp dẫn mực nhòi màu sắc xuống lớp da nhanh hơn và phủ được độ dầy màu lên lớp trên của lớp hạ bì 

Giúp luôn sáng về màu sắc khi hoàn thiện tác phẩm khi da tải tạo hoàn toàn